Skip to content

Säästääkö lattialämmitys?

|

Kyllä.  Lämmittäessäsi lattialämmityksellä huoneen lämpötilaa voidaan laskea noin 1–2 °C alhaisemmaksi kuin patterilämmityksessä, johtuen ihanteellisesta lämmönjakaumasta huonetilassa ja vähemmästä vedosta. Tämä säästää jo noin 10% lämmityskuluissa. Jos lämmitysmuotona on maalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu, saadaan siitä huomattavasti parempi hyöty irti verrattuna patterilämmitykseen. Tämä tuo myös huomattavia säästöjä.

Share

Read also